Jégmentesítés, kalcium-magnézium-acetát (CMA)

 

Működési elv és alkalmazás

A CMA oldat kémiai hatását illetően nem különbözik a közönséges útszóró só hatásától. Alkalmazása meggátolja a hó és a jégpáncél kialakulását. A CMA molekulák megakadályozzák a hó és jég részecskék egymáshoz tapadását, és ennek köszönhetően a hó és jég könnyen eltávolítható a kezelt felületről.

A CMA oldatot leginkább járdán, díszburkolaton, fémszerkezeteken alkalmazzák, mivel nem okoz korróziót, és hosszabb ideig hat, mint a hagyományos jégmentesítő anyagok. Kedvező kémiai tulajdonságainak köszönhetően az újrajegesedés folyamatát gátolja. A CMA oldat kijuttatása nem igényel semmilyen különleges kezelést vagy berendezést.

Alkalmazása történhet:

  • közvetlenül a kezelendő felületre való kijuttatással;
  • homokkal keverve;
  • keverhető hagyományos útszóró sóval is, hogy csökkentse a só korrozív hatását;
  • más síkosságmentesítő anyagokkal is keverhető.

Az oldat a kijuttatást követően azonnal megkezdi olvasztó hatását, intenzív hőtermelés mellett, ami nagyban felgyorsítja, megnöveli az olvasztóhatást.

A keletkező oldat akár 2-3 napig is az úton marad, ezt azonban folyamatosan ellenőrizni kell, és szükség szerint a kezelést meg kell ismételni.

Jellemzők

A kalcium-magnézium-acetát (CMA) egy viszonylag újkeletű, kloridmentes jégmentesítő. A kloridot tartalmazó anyagokkal ellentétben egyáltalán nem okoz korróziót, használható olyan, fémeket is tartalmazó helyeken, ahol elvárás a korrózió-mentesség, például hidak, vasbeton szerkezetek, fémszerkezetek, beton, díszburkolat. Olvasztóhatása nagyobb, mint sok hagyományos anyagé, de a kloridot tartalmazó kalcium-kloridénál kisebb. Használata során nem képződik maradvány anyag.

Első ízben az 1970-es években, a Federal Highway Administration (FHWA) fejlesztette ki a CMA oldatot.

Több éves kutatás és helyszíni alkalmazások bizonyították, hogy a CMA korrozív hatása nem nagyobb, mint a csapvízé, és hogy nem károsítja sem a növényzetet, sem a befogadó vizeket.

A CMA oldat bármilyen anyagból készült tárolóeszközben, lényegében korlátlan ideig eltartható.

Szükséges mennyiségek

A kijuttatandó mennyiség a hőmérséklettől és a havazástól függően 40 milliliter–100 milliliter / m2 között javasolt.

Munkavédelem

A CMA szagtalan, fehér színű oldat, bőr-, légzőszervi és szemirritációt okozhat. Az anyag nem rákkeltő.

Munkavégzés közben folyamatos légcserét kell biztosítani. Ennek hiányában légző-maszk (fél-maszk) P2 szűrővel használata szükséges. Védőszemüveg és kesztyű (penetrációs idő 4-8 óra), valamint normál védőruha alkalmazása szükséges.

Bőrre kerülés esetén mossuk le a bőrt bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetében orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutás esetén azonnal öblítsük bő vízzel legalább 5 percen keresztül, miközben szemhéjunkat ujjainkkal széthúzzuk. Szükség esetén forduljunk orvoshoz!

Lenyelés esetén itassunk sok vizet a sérülttel. Szükség esetén hívjunk orvost!

Egyéb hatások

CMA oldat nem toxikus. Vizsgálatokat végeztek az anyaggal, és az eredmények alapján megállapították, hogy a CMA nem károsabb az egészségre, mint a közönséges asztali só.

A talajba történő bejutáskor a CMA kalcium és magnézium atomokra bomlik le, amelyek beépülnek a talaj szerkezetébe, így javítják a talaj minőségét.

A termék biológiailag nem lebomló, vizes közegben nem halmozódik fel. Vízi élőlények esetén nem okoz mérgezést, de a vizet keményíti.

Laboratóriumi vizsgálatok bebizonyították, hogy a CMA oldat nem lép kémiai reakcióba fémekkel, valamint azt is, hogy a CMA oldatot kloridokkal keverve csökkenthető azok káros hatása.

Közismert a jégmentesítő szerek betont károsító hatása. A CMA oldat semmilyen módon nem károsítja sem a beton szerkezetét, sem az épségét.

 

» Tudásbázis kezdőlap

» Tudásbázis : jégmentesítés